Zapraszamy do punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste Powietrze” w M1

16.08.2021

Informujemy, że na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na terenie Centrum Handlowego M1 przy ul. Plutonowego Ryszarda Szkubacza 1 w Zabrzu (obok Media Markt) 2 sierpnia został uruchomiony punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z nieekologicznych źródeł ciepła budynków mieszkalnych jednorodzinnych będących własnością osób fizycznych.

Ww. program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami  budynków mieszkalnych jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych.

W ramach programu można zrealizować następujące zadania termomodernizacyjne oraz otrzymać dofinansowanie w poziomie podstawowym oraz podwyższonym na:

  • źródło ciepła – wymiana, zakup, montaż,
  • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie przegród budowlanych,
  • stolarkę drzwiową i okienną,
  • dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Punkt konsultacyjno-informacyjny będzie działał w:

poniedziałki, w godz. 9.00-17.00
czwartki, w godz. 9.00-15.30. 

W związku z sytuacją epidemiologiczną należy umówić się z osobą prowadzącą punkt pod numerem telefonu: 32/274-32-61.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć w poniższym linku:

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.htmlUdostępnij artykuł