Zabrzański Budżet Partycypacyjny – wpłynęło 91 wniosków

27.07.2021

22 lipca w naszym mieście zakończył się czas składania wniosków w ramach ósmej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego. Według stanu na 27 lipca mieszkańcy złożyli 91 wniosków. To 13 projektów ogólnomiejskich i 78 dzielnicowych. Wśród zgłoszonych propozycji znalazły się m.in.: boiska sportowe, tężnia, “siłownie pod chmurką” i place zabaw. Zakładany limit wydatków na projekty z bieżącej edycji budżetu obywatelskiego to 5 mln 725 tys. zł. Kwota ta podzielona zostanie na 18 puli dzielnicowych oraz pulę ogólnomiejską o wartości 1 mln zł.

Warto przypomnieć, że w dotychczasowych siedmiu edycjach ZBO złożonych zostało ponad 650 winsoków. Dzięki 166 tys. głosów aż 133 projekty zostały wybrane do realizacji. Większość już służy mieszkańcom. Na realizację tych zadań w latach 2015-2021 wydaliśmy ponad 28 mln zł. To m.in. takie projekty, jak Centrum Integracji Osiedla Kotarbińskiego, boisko piłkarskie w Mikulczycach, plac zabaw w Zaborzu czy I etap ścieżki rowerowej łączącej Biskupice z Zaborzem.

Więcej informacji o ósmej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie Państwo TUTAJ.

Początek głosowania nastąpi 7 października, a jego wyniki poznamy 29 października.

Ważne! Z uwagi na to, że wnioski mogły zostać wysłane pocztą (a liczy się data stempla pocztowego), liczba wniosków może się jeszcze nieznacznie zmienić.

Szczegółowy terminarz ósmej edycji Budżetu Obywatelskiego:

WyszczególnienieData
Rozpoczęcie składania wniosków21 czerwca
Zakończenie składania wniosków22 lipca
Zakończenie wstępnej weryfikacji14 września
Termin na składanie odwołań od niedopuszczenia projektu do głosowania21 września
Publikacja ostatecznej listy projektów (po rozpatrzeniu odwołań)1 października
Początek głosowania7 października
Koniec głosowania22 października
Ogłoszenie wyników głosowania29 października
Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2022 r.wg powszechnie obowiązującego prawa (na dzień wydania Zarządzenia:
do 15 listopada)