Rozporządzenie Ministra Finansów zwalniające z podatku PIT i CIT od umorzonych subwencji PFR

26.07.2021

20 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Akt prawny dotyczy zarówno Tarczy 1.0 jak i 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju. Co do zasady umorzenie subwencji powinno stanowić przychód do opodatkowania.

Rozporządzenie reguluje jednak tę kwestię odmiennie – w ramach pomocy dla przedsiębiorców tego rodzaju przychód nie jest opodatkowany. Co istotne zgodnie z rozporządzeniem nie zmienia się nic w zakresie ujęcia wydatków (pokrytych ze świadczeń z tarczy) w kosztach uzyskania przychodu. Możliwość taka nadal obowiązuje.