Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach z nominacją generalską

23.07.2021

Dzisiaj przed siedzibą śląskiej Policji odbyło się uroczyste powitanie komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach w związku z nominacją generalską. Nadinspektor Roman Rabsztyn przyjął gratulacje m.in. z rąk prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. Życzenia nowemu Generałowi złożyli także m.in.: wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, przedstawiciele kierownictwa śląskiej Policji oraz pozostali zaproszeni goście.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda mianował inspektora Romana Rabsztyna na stopień generalski. Na stopień nadinspektora Policji mianowanych zostało także sześciu innych komendantów. Wręczenie przez Prezydenta RP aktów mianowania na stopnie generalskie odbyło się 21 lipca, podczas obchodów Święta Policji w Warszawie.

Gdy zaczynałam swoją pierwszą kadencję jako prezydent Zabrza miałam wielką przyjemność współpracować ze wspaniałymi zabrzańskimi policjantami – tak jest do dziś. Komendantem był wówczas Roman Rabsztyn, a jego zastępcą Dariusz Wesołowski – komentuje Małgorzata Mańka-Szulik. Aktualnie jeden z nich jest komendantem garnizonu śląskiego, a drugi garnizonu dolnośląskiego. W tym samym dniu obaj otrzymali nominacje generalskie z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jako zabrzanie jesteśmy dumni i bardzo cieszymy się z tego sukcesu.

Na zakończenie dzisiejszej uroczystości wystąpił komendant wojewódzki Policji w Katowicach Roman Rabsztyn, który podziękował za to zaszczytne wyróżnienie i wyraził swoją dumę z faktu, że może reprezentować śląską Policję w stopniu generalskim.