Przebudowany zostanie wiadukt nad torami PKP w ciągu ul. Roosevelta

20.07.2021

W ciągu najbliższego roku za ponad 9 mln zł przebudowany zostanie wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP. Dzisiaj, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, w obecności prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na wykonanie robót dla zadania pn.: Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 5: Wiadukt w ciągu ul. Roosevelta nad torami PKP.

Podpisy na umowie złożyli: dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu Danuta Bochyńska-Podloch oraz Iwona Feruś – dyrektor ds. handlowych w firmie AMBET Sp. z o.o., Sp. komandytowa z Bytomia.

Od momentu podpisania umowy firma ma rok czasu na wykonanie zadania (przy czym etap pierwszy powinien zostać ukończony do 30 listopada br.). Koszt inwestycji to 9 254 048,73 zł brutto, jednak Miasto Zabrze otrzymało dofinansowanie na ten cel z Rezerwy Subwencji Ogólnej w kwocie 3 818 369,00 zł.

Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego wiaduktu oraz wykonanie wiaduktu o nowej konstrukcji prefabrykowanej wraz z odtworzeniem nasypu, nawierzchni drogowej i ciągów pieszo – rowerowych.

– Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej ma w zarządzie 107 obiektów inżynierskich w Zabrzu. Wszystkie wymagają bieżącego nadzoru, a niektóre ze względu na wiek i stan techniczny – modernizacji i remontów – stwierdziła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Podpisanie dzisiaj umowy na przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Roosevelta to przypieczętowanie kolejnej takiej inwestycji. Realizujemy je dzięki umiejętnemu pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych i zagwarantowanym wkładom własnym z budżetu miasta na te zadania. Cieszę się ogromnie, bo to przedsięwzięcia bardzo ważne dla bezpieczeństwa ruchu w naszym mieście.