Powstanie kolejna ścieżka rowerowa

16.07.2021

Gotowa jest już dokumentacja projektowa dotycząca budowy przedłużenia Al. Korfantego od skrzyżowania z ulicą Heweliusza do ulicy Brygadzistów. Opracowało ją biuro projektowe: Infra Cad Jacek Domicz.

W ramach inwestycji planowana jest budowa ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę rowerową zlokalizowaną wzdłuż Al. Korfantego ze ścieżką rowerową w ciągu ulicy Brygadzistów. Ścieżka o szerokości dwóch metrów zlokalizowana będzie wzdłuż projektowanej drogi, oddzielona od jezdni pasem zieleni. Nawierzchnia wykonana będzie w technologii bitumicznej. W rejonie przekroczenia skrzyżowań powstaną przejazdy pieszo – rowerowe.

Szacunkowa całkowita wartość zadania to około 50 mln zł. Realizację robót budowlanych zaplanowano w latach 2021–2023.