Przepust w ciągu rzeki Czarniawki zostanie przebudowany

14.07.2021

14 lipca w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 2: Przepust w ciągu rzeki Czarniawki ul. 3. Maja/ Paderewskiego”. Dokumenty, w obecności wiceprezydenta Krzysztofa Lewandowskiego, podpisali przedstawiciele wykonawcy oraz Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepustu w ciągu rzeki Czarniawki (ul. 3 Maja/ Paderewskiego). Zakres zamówienia obejmuje rozbiórkę istniejącego przepustu oraz wykonanie przepustu o nowej konstrukcji prefabrykowanej wraz z odtworzeniem nasypu, nawierzchni drogowej i ciągów pieszo – rowerowych.

Najkorzystniejszą ofertę w przetargu złożyło konsorcjum firm AGAL Sp. z o.o. – Lider, Agata Gomola prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych AGBUD – Partner konsorcjum.

Koszt inwestycji to 1 699 595,83 zł brutto. Termin wykonania zadania to siedem miesięcy od daty podpisania umowy.