Wręczono wyróżnienia im. Św. Kamila

12.07.2021

Prof. Piotr Knapik, dr Marek Hawranek, Monika Parys oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu to tegoroczni laureaci wyróżnień im. św. Kamila. Pamiątkowe statuetki odebrali 9 lipca podczas gali w Teatrze Nowym.

Wyróżnienie św. Kamila ustanowiono w 2001 r. Otrzymują je osoby i instytucje, które pracują na rzecz miasta, budują jego pozytywny wizerunek i zaangażowane są w działalność na rzecz jego mieszkańców.

prof. Piotr Knapik lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, nauczyciel akademicki, Kierownik Oddziału Klinicznego Kardioanestezji      i Intensywnej Terapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – jednostki zlokalizowanej w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Wyróżnienie im. św. Kamila, otrzymuje za ponad 40-letnią pełną oddania pracę na rzecz ratowania zdrowia i życia pacjentów, za stworzenie w Śląskim Centrum Chorób Serca, Oddziału Kardioanestezji, którym kieruje od 27 lat, za poszukiwanie nowych metod intensywnej terapii oraz kształcenie rzeszy studentów medycyny oraz za ogromne zaangażowanie w leczeniu pacjentów z najcięższą postacią COVID-19, z zastosowaniem utleniania pozaustrojowego (ECMO).

dr Marek Hawranek lekarz ortopeda, ordynator oddziału Chirurgii urazowo-ortopedycznej, który całe swoje życie zawodowe związał ze Szpitalu Miejskim w Zabrzu. Wyróżnienie im. św. Kamila otrzymuje za 50 lat pełnej poświęcenia pracy w zabrzańskim szpitalu oraz służbie na rzecz chorych, za wprowadzanie innowacyjnych metod wykonywania operacji najtrudniejszych przypadków, dzielenie się doświadczeniem i szkolenie pokoleń lekarzy, z przeprowadzania najbardziej skomplikowanych operacji w zaawansowanej chorobie zwyrodnieniowej stawów kolanowych i biodrowych oraz za niezwykłą wrażliwość, pokorę i kompleksowe podejście do pacjentów.

Monika Parys  mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego  w Śląskim Centrum Chorób Serca, w którym pracuj od 1998 r., od  2017 r. na stanowisku Pielęgniarki Naczelnej. Wyróżnienie im. św. Kamila zostało przyznane za ponad 20-letnią pełną zaangażowania w pracę na rzecz chorych, zaangażowanie przy organizacji Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej, a także oddziałów w nowym budynku C, za ogromny wkład w tworzenie w czasie pandemii otwartego oddziału zakaźnego tzw. strefy 0 i I. oraz procedur pozwalających skutecznie i bezpiecznie opiekować się pacjentami chorymi na COVID-19 oraz za życzliwe wsparcie udzielane innym pielęgniarkom i personelowi szpitala na co dzień oraz za pomoc i ogromne serce okazywane pacjentom.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu wyróżnienie im. św. Kamila otrzymuje za ponad 30 lat realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na rzecz potrzebujących, za zainicjowanie i realizację wielu cyklicznych projektów skierowanych do zabrzan takich jak:. „Aktywny Samorząd”, „Drogowskaz”, czy „Posiłek w szkole” oraz za wzorcowe, skuteczne, wszechstronne i szybkie niesienie pomocy osobom dotkniętym COVID – 19 i ich rodzinom.