Już dzisiaj – XXXV sesja Rady Miasta Zabrze 2018 – 2023

12.07.2021
Ratusz w Zabrzu

Dzisiaj, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostaną przedłożone projekty uchwał w nst. sprawach:

  1. zmiany budżetu miasta Zabrze na rok 2021;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2021-2048;
  3. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze;
  4. ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, prowadzonych przez Miasto Zabrze z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Miasta Zabrze, prowadzonych przez inne organy prowadzące;
  5. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Zabrzu na rok szkolny 2021/2022;
  6. petycji nr BK.152.13.2021.