Nabór na rachmistrzów spisowych – termin przedłużony do 16 lipca

07.07.2021

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka–Szulik ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Narodowy Spis Powszechny 2021 jest przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 września, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: do 16 lipca br.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty do pobrania