Budowa Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia dobiega końca

07.07.2021

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia powstające na Politechnice Śląskiej, to supernowoczesny ośrodek, w którym będą prowadzone badania w zakresie technologii dla zdrowia. We współpracy z wiodącymi uczelniami medycznymi, światowymi koncernami zajmującymi się wdrożeniami rozwiązań medycznych, a także przy wsparciu władz samorządowych, Centrum będzie prowadzić działalność naukowo-badawczo-wdrożeniową w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

Nowy ośrodek Politechniki Śląskiej powstaje w Zabrzu. Rektor Uczelni przypomniał, że wydziały zlokalizowane w tym mieście zostały przekazane przed laty przez Miasto Zabrze: — Pani Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik stworzyła w Zabrzu doskonały ekosystem do rozwoju nauki, innowacji i wszystkiego, co jest związane z ochroną zdrowia.

EHTIC to efekt projektu Assist Med Sport Silesia – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 110 mln zł. W ramach projektu wybudowano budynek laboratoryjny za kwotę 44 milionów złotych, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą za kwotę 66 milionów złotych. 

Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik podkreślała zarówno dobrą współpracę miasta z ośrodkami akademickimi, jak i transformację, jaką Zabrze przeszło w ostatnich latach, przekształcając się z miasta przemysłu ciężkiego w ośrodek nauki i nowoczesnych technologii: – To kolejna karta w historii naszego miasta. Jestem ogromnie wdzięczna naszym naukowcom. Ten obiekt ma służyć nie tylko Zabrzu i naszej społeczności śląskiej, ale także międzynarodowej społeczności naukowej. Cieszę się, że młodzi ludzie będą mogli rozwijać tu swoje skrzydła. Gratuluję serdecznie!

Głównym celem działania EHTIC jest organizowanie współdziałania podmiotów działających w obszarze technologii dla zdrowia, kreowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.

Otwarcie zaplanowano na październik bieżącego roku.