Program ograniczenia niskiej emisji w Zabrzu wchodzi już w XII etap

06.07.2021

Zabrze pozyskało kolejne środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej m.in. na modernizację źródeł ciepła w budynkach indywidualnych na terenie miasta. Likwidacja kopciuchów odbywa się w ramach szeroko zakrojonego „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta Zabrze”. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia jego XII etapu, a dofinansowanie z WFOŚiGW wyniesie 4 018 500 złotych.

Pieniądze zostaną przeznaczone dla mieszkańców Zabrza na zabudowę lub wymianę kotła na paliwa proekologiczne, zabudowę instalacji solarnej lub fotowoltaicznej, docieplenie ścian, dachów i stropodachów oraz okien i drzwi.

To już kolejna pula środków na ten cel. W ubiegłym roku Fundusz przekazał miastu ponad 4 miliony złotych (4 050 000 zł). Wykonano  za nie 460 inwestycji, w tym: instalacje 40 kolektorów słonecznych, docieplenia ścian 45 i dachów 40 budynków, wymianę okien w 45 budynkach, montaż 80 instalacji fotowoltaicznych oraz modernizacje 210 źródeł ciepła.

Poprawa jakości powietrza jest zadaniem priorytetowym dla Zabrza – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Od lat przeprowadzamy szereg inwestycji i działań proekologicznych. Dokonaliśmy termomodernizacji blisko 100 miejskich obiektów za kwotę ponad 100 mln złotych. W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji zrealizowane zostały dotąd 5053 zadania o wartości ponad 73 mln zł.

Zabrze w ramach działań na rzecz ekologii realizuje również programy „Czyste Powietrze”, ,„Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania – refundacja poniesionych kosztów z budżetu Miasta”, „Świadczenie zamienne – zaliczenie na poczet czynszu kosztów związanych ze zmiana ogrzewania”, podłączania budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, a także termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz mieszkań komunalnych. Miasto złożyło również wniosek o finansowanie programu „Dbaj o powietrze”.

Najnowszym przedsięwzięciem na rzecz środowiska jest realizacja systemu inwentaryzacji źródeł niskiej emisji z bazą danych urządzeń grzewczych i narzędziami do analizy zgromadzonych danych. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków została uruchomiona 1 lipca. Każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy, dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Więcej informacji na temat CEEB: https://miastozabrze.pl/2021/07/02/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow/