Zmiany w podatku VAT

05.07.2021

Od 1 lipca zmieniają się zasady rozliczenia sprzedaży towarów i niektórych usług dla konsumentów z innych krajów Unii Europejskiej. W założeniu nowelizacja ma uniemożliwić napływ do krajów UE paczek bez VAT i uprościć formalności związane z handlem internetowym pomiędzy krajami wspólnoty.

Ustawa wprowadza szereg zmian, natomiast za najistotniejszą należy uznać to, że podatnicy świadczący usługi na rzecz konsumentów w Unii Europejskiej nie będą musieli rejestrować się do celów VAT we wszystkich państwach członkowskich. Wystarczy złożenie deklaracji i opłacenie podatku od towarów i usług w jedynym państwie członkowskim (państwie identyfikacji).

Jeżeli sprzedawca w Polsce nie przekroczy progu 42.000 zł to dostawa towaru wewnątrz wspólnoty opodatkowana zostanie w Polsce. Będzie możliwość wyboru opodatkowania w państwie konsumpcji. Jeżeli jednak próg zostanie przekroczony, wówczas rozliczenie będzie obowiązkowe w państwie konsumpcji.

Szereg zmian wprowadzonych nowelizacją dotyczy również importu towarów z krajów poza UE. Dla przesyłek o niskiej wartości do 150 euro będzie można zastosować specjalną procedurą tzw. Importowy One Stop Shop (IOSS), co ma ułatwić deklarowanie i opłacanie podatku VAT.