Premier Mateusz Morawiecki z wizytą w Zabrzu

30.06.2021

Zabrze odwiedził dzisiaj premier Mateusz Morawiecki. Spotkanie, które odbyło się w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, dotyczyło pozyskania przez nasze miasto dofinansowania z Funduszy Norweskich w wysokości ok. 15 mln zł.

W spotkaniu z premierem udział wzięli m.in.: sekretarz stanu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemar Buda, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz burmistrzowie i prezydenci: Cieszyna, Rydułtów, Zawiercia i Żywca.

Premier Mateusz Morawiecki przekazał na ręce prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik symboliczny czek na ponad 3,5 mln euro. To środki, które miasto przeznaczy m.in. na modernizację Parku Hutniczego. Program działań poddany został społecznym konsultacjom, szczególnie z zabrzańską młodzieżą, seniorami i przedsiębiorcami.

Warto zaznaczyć, że o Fundusze Norweskie ubiegało się 212 miast. Po przeprowadzeniu wnikliwej weryfikacji zaakceptowano 29 najlepszych aplikacji. W projekcie uwzględniono szereg działań wskazanych przez mieszkańców w ramach takich obszarów jak: środowisko, społeczeństwo, przedsiębiorczość, przestrzeń i jej dostępność dla różnych grup mieszkańców.

Biorąc pod uwagę potencjał rozwojowy Zabrza należy uznać, że dla jakości życia mieszkańców, jak i jego atrakcyjności dla turystów i inwestorów jakość przestrzeni miejskiej ma istotne znaczenie. Przestrzeń publiczna pełni niewątpliwie ważne funkcje – kulturalne, rekreacyjne i turystyczne, gospodarcze i społeczne, dlatego jest to jeden z obszarów na które przyznano dofinansowanie.

Ponadto za szczególnie istotny i prorozwojowy uznany został również kierunek związany z kształceniem i konsekwentną budową miejskich specjalizacji i lokalnej przedsiębiorczości jako wsparcia gospodarczego wymiaru rozwoju miasta.

Jednym z punktów wizyty Prezesa Rady Ministrów była rozmowa o wyzwaniach przed jakimi stoi nasze miasto oraz region. Poruszona została również kwestia rewitalizacji terenów po byłej KWK „Makoszowy”.