Zakończenie II edycji Uniwersytetu Dziecięco-Młodzieżowego

28.06.2021

26 czerwca w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu odbyło się zakończenie II edycji Uniwersytetu Dziecięco – Młodzieżowego WST w Zabrzu.

Uniwersytet Dziecięco-Młodzieżowy to wspólne przedsięwzięcie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach oraz Miasta Zabrze. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Przez 30 tygodni, w każdą sobotę stacjonarnie lub zdalnie dzieci biorące udział w projekcie pojawiały się na zajęciach realizowanych w Zabrzu, na Wydziale Nauk Medycznych WST.

Głównym celem przedsięwzięcia jest rozwinięcie w uczestnikach kompetencji pozwalających na ich aktywizację społeczną i zawodową, wzrost aktywności edukacyjnej, rozwój zainteresowań oraz wiedzy ogólnej i specjalistycznej.

Młodzież, oprócz kompetencji interpersonalnych, utrwalała umiejętności językowe, poznawała zasady rozwiązywania arkuszy maturalnych, sposobem myślenia przydatnym podczas egzaminu, technikami egzaminacyjnymi, którym będą musieli wkrótce sprostać.

W trakcie uroczystości odbyła się również wystawa prac plastycznych studentów. Na koniec uroczystego zakończenia Uniwersytetu Dziecięco – Młodzieżowego WST młodzi absolwenci otrzymali indeks i dyplom ukończenia UDM.

W lipcu uczestników czeka wakacyjny obóz językowo-sportowy, który pozwoli aktywnie zregenerować siły po minionym roku akademickim.