Zmodernizowana Szkoła Podstawowa nr 22 pożegnała ósmoklasistów

24.06.2021

Przy ul. Zamkowej 2 odbyło się dzisiaj uroczyste oddanie do użytku budynku, w którym swoją siedzibę ma Szkoła Podstawowa nr 22 w Zabrzu. Kompleksowy remont, który przeszła placówka kosztował blisko 3,5 mln zł. Obiekt, znajdujący się przy boisku SKS “Gwarek Zabrze” oraz Szpitalu Miejskim w Zabrzu dołączył do grona kilkudziesięciu szkół i przedszkoli wyremontowanych w ostatnich latach w naszym mieście.

W uroczystości wzięli udział m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica, miejscy i dzielnicowi radni oraz licznie zgromadzona społeczność szkolna, w tym nauczyciele, uczniowie i rodzice.

– W ostatnich latach dokonaliśmy kompleksowej termomodernizacji blisko 50 szkół i przedszkoli za ponad 78 mln zł – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Manka-Szulik. – To nie tylko poprawa estetyki obiektów. Z myślą o środowisku zmniejszamy ilość zużywanej energii potrzebnej do ogrzania pomieszczeń. Te działania pozwalają także obniżyć koszty ponoszone przez placówki oświatowe. Cieszy mnie remont przeprowadzony w SP nr 22. To była odważna decyzja – przeniesienie placówki do tego obiektu. Jednak z pewnością było warto. Gratuluję dyrekcji i wszystkim osobom zaangażowanym w tę inwestycję. Dzisiaj zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mają tu stworzone znakomite warunki do pracy i rozwoju  – dopowiada prezydent Zabrza.

W trakcie czwartkowej uroczystości pożegnano tegorocznych absolwentów klas ósmych, a najzdolniejszym uczniom i zaangażowanym w życie szkoły rodzicom wręczono dyplomy. Na scenie zaprezentowali się uczniowie klasy 3 i 8, a także uczennice trenujące w szkole judo.

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Zamkowej 2 w objęła m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie dachu; wymianę okien i drzwi zewnętrznych na okna i drzwi o lepszym współczynniku przenikania ciepła i podwyższonej szczelności, w tym stolarkę o odporności ogniowej; modernizację instalacji c.o., montaż grzejników, zaworów termostatycznych i odpowietrzających oraz wykonania osłon grzejników; zmianę sposobu przygotowania c.w.u. z sieci ciepłowniczej na elektryczne podgrzewacze przepływowe; wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na ścianach przyziemia i piwnic; czy też wykonanie instalacji odgromowej, systemu odwodnienia, przebudowy kominów z obróbkami blacharskimi.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu pn.:,,Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Zabrza – etap V”. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.