Maria Demidowicz – pierwsza w działaniu

23.06.2021

Na wniosek prezydent miasta Zabrze Małgorzaty Mańki – Szulik minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg uhonorowała wczoraj w Warszawie odznaką “Primus in Agendo” Marię Demidowicz, prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Zabrzańskie.

Primus in Agendo oznacza po łacinie Pierwszy w działaniu. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem, przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny.

– Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta to organizacja, która kierując się troską o bliźniego, profesjonalnie i odpowiedzialnie realizuje postawione sobie cele – podkreśla prezydent Zabrza, inicjatorka wyróżnienia. – Okazywana przez panią Marię Demidowicz, prezes zabrzańskiego koła Towarzystwa otwartość i życzliwość jest niezwykle ważnym przykładem społecznego zaangażowania oraz bezinteresownej miłości bliźniego. Primus in Agendo jest należnym docenieniem jej skuteczności w działaniu oraz empatii i zaangażowania w pomoc potrzebującym wsparcia mieszkańcom naszego miasta. Gratuluję serdecznie i dziękuję, że od wielu lat pracuje pani społecznie na rzecz drugiego człowieka.

Warto przypomnieć, że zabrzańskie koło Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta obchodziło miesiąc temu 25-lecie swojej działalności. Stowarzyszenie prowadzi w Zabrzu m.in. Ośrodek Wsparcia dla Kobiet, który realizuje działania pomocowe o charakterze interwencyjnym i długofalowym. We współpracy z UM w Zabrzu uruchomione zostały także Mieszkania Readaptacyjne dla kobiet i matek z dziećmi, które ukończyły roczny program realizowany w Ośrodku. Mieszkanie jest kolejnym etapem pomocy, mającym na celu przygotowanie mieszkanek do pełnej samodzielności i powrotu do środowiska.