Podsumowanie ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”

14.06.2021

W Szkole Podstawowej nr 20 odbyło się uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pt.: „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020” zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu.

Kampania była realizowana pod hasłem “Dorastamy asertywnie” i miała na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, a także wzmocnienie ich umiejętności emocjonalno-społeczne.

Wzięło w niej udział czterdzieści placówek oświatowych, w tym: 37 szkół podstawowych, Bursa Szkolna oraz Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3. Łącznie wszelkimi działaniami profilaktycznymi objętych zostało 6424 uczniów. Jak co roku, wielu młodych zabrzan zostało nagrodzonych za udział w organizowanych w ramach ogólnopolskiej kampanii konkursach plastycznych. Ostatecznie wyróżnienia trafiły do 58 uczniów reprezentujących zabrzańskie placówki oświatowe, a tym jedna uczennica otrzymała specjalne wyróżnienie.

Koordynatorami Kampanii na terenie miasta Zabrze są:

  • Urszula Koszutska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
  • Janina Wysocka – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
  • Jan Szulik – przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu.

W tym roku obchodzimy 20-lecie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł  w naszym mieście. PPP w Zabrzu uczestniczy w niej od samego początku – to 21. kampania ogólnopolska. Co roku kierowana jest do młodych ludzi którzy poszukują autorytetów i siebie w zmieniającym się świecie. Jej głównym celem jest budowanie silnej, odpornej na zagrożenia osoby,   stawiającej granice i mówiącej asertywnie „nie” naciskającej grupie rówieśników, umiejętnie współpracującej z innymi, a także potrafiącej zdrowo rywalizować i odnosić sukcesy i odczuwać satysfakcję. Kampania angażuje także całe środowiska lokalne, co pozwala na integrację środowiska profilaktycznego w mieście. 

Kampania  Zachowaj Trzeźwy Umysł nie tylko uczy dzieci i młodzież, ale także podnosi kwalifikacje nauczycieli poprzez bezpłatne szkolenia oraz scenariusze zajęć. Zajęcia wychowawcze z uczniami nie tylko pozwalają na poznawanie uczniów i integrują zespół klasowy, ale pozwalają na wspieranie pozytywnych i prospołecznych wyborów życiowych uczniów, na rozwiązywanie przez nich problemów. Spotkania i warsztaty wspomagają rodziców w ich kompetencjach wychowawczych, a treści zawarte w ulotkach inspirują do weryfikacji metod i ewentualnego poszukiwania form wsparcia.