4,5 miliona złotych dofinansowania dla Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia

10.06.2021

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik uczestniczyła dzisiaj w Katowicach w przekazaniu umowy na dofinansowanie projektu dla Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu. W wydarzeniu zorganizowanym w Sali Błękitnej Urzędu Marszałkowskiego wzięli również udział: prof. Marian Zembala, marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, wicemarszałek województwa śląskiego Wojciech Kałuża, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Alina Nowak oraz prezes ŚPTM Kardio-Med Silesia w Zabrzu.

Dofinansowanie wyniesie ponad 4,5 mln zł, w tym 3,7 mln zł to dofinansowanie pochodzące ze środków unijnych.

Jak podkreślał w trakcie spotkania marszałek Jakub Chełstowski – działania podejmowane przez Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu wpisują się w strategię rozwoju województwa śląskiego. 3,7 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich na stworzenie Centrum Badawczego Medycyny Spersonalizowanej i Bioregeneracji to impuls do dalszego rozwoju tego innowacyjnego podmiotu.

Przedmiotem w/w projektu jest rozwój infrastruktury poprzez modernizację Banku Tkanek i Komórek oraz utworzenie nowych stanowisk laboratoryjnych. W ramach projektu powstanie Centrum, które będzie stanowić kluczową dla regionu infrastrukturę badawczą, co pozwoli na realizację planu badań wpisującego się w światowe trendy naukowe i jednocześnie realizującego najpilniejsze potrzeby naukowo-społeczne regionu i kraju.