Zabrze przestrzenią rozwoju

Politechnika Śląska otwiera nowy kierunek studiów w Zabrzu

07.06.2021

Dzisiaj z wizytą w Zabrzu gości delegacja z Uniwersytetu w Kijowie, która uczestniczyć będzie w organizowanej przez Politechnikę Śląską konferencji pt. „Cognitive technologies”.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Cognitive technologies – studia II stopnia w j. angielskim”. Jest to nowy kierunek studiów, który realizowany będzie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu od roku akademickiego 2021/2022. Kierunek został przygotowany w ramach programu KATAMARAN ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kierownikiem projektu jest dr hab. Aleksandra Kuzior.

Reprezentujący Uniwersytet w Kijowie prof. Volodymyr Tkachenko, dr hab. Aleksandra Kuzior z Wydziału Organizacji i Zarządzania PŚl oraz przedstawiciele świata nauki przedstawili dzisiaj prezydent Zabrza Małgorzacie Mańce-Szulik plany uruchomienia w Zabrzu kierunku Cognitive technologies – studia II stopnia w j. angielskim – pierwszego tego typu kierunku studiów w Polsce; zaprezentowali treści wybranych przedmiotów oraz możliwości zatrudnienia już po ukończeniu studiów.

Goście z uznaniem wyrazili się o zmianach, które w ostatnich latach zaszły w Zabrzu. Pogratulowali mieszkańcom udanej transformacji z ośrodka przemysłu ciężkiego w nowoczesne miasto medycyny, nauki i turystyki poprzemysłowej.

W konferencji, która odbędzie się jutro w Zabrzu, uczestniczyć będą także przedstawiciele firm, które poszukują specjalistów łączących kompetencje kreatywnego, logicznego, analitycznego i syntetycznego myślenia z umiejętnościami współpracy z inteligentnymi robotami. 

Gościem specjalnym będzie ks. prof. Józef Bremer, rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, znawca zagadnień z obszaru kognitywistyki.

Poniżej link, który umożliwia zdalny udział w jutrzejszej konferencji:

https://zoom.us/j/96828830705?pwd=dURTc2VCSTdtbWZ5c2k0N2p0ZXZzQT09