W Grzybowicach powstaną dwie nowe ulice: Czekanowska i Na Lesie

25.05.2021

W Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza podpisano dzisiaj kolejną w tym roku umowę na realizację inwestycji drogowej w Grzybowicach. Tym razem zadanie dotyczy wybudowania w tej dzielnicy nowych dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym z podziałem na ulice: Czekanowską i Na Lesie. 

Podpisy pod dokumentami w obecności prezydent miasta Małgorzaty Mańki – Szulik i jej zastępcy Katarzyny Dzióby złożyli: Danuta Bochyńska-Podloch, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu oraz Stanisław Kwityński, prezes katowickiej firmy NOVUM STONEEXPERT Sp. z o.o (wyłoniony w przetargu wykonawca). 

Przedmiot inwestycji stanowi budowa drogi o nawierzchni z kostki betonowej w ciągu ul. Czekanowskiej o długości ok. 160 m i ul. Na Lesie o długości ok. 300 m wraz z budową zjazdów, chodnika z kostki betonowej, wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, oznakowaniem poziomym i pionowym, budową kanalizacji deszczowej, wykonaniem oświetlenia ulicznego w zakresie budowanej drogi oraz budową kanału technologicznego. Wartość przedsięwzięcia to 1 963 175,55 zł, a termin wykonania prac określono na maksymalnie siedem miesięcy od podpisania umowy.

Ten sam wykonawca realizuje już w Grzybowicach zamówienie pn.: „Budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Zabrzu, z podziałem na części. Część 1: ulica Stanisława Dąbka”. W dzielnicy trwa również budowa ulicy gen. Bronisława Ducha wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym. Wykonawcą wartej blisko 2 mln zł (1 720 926) inwestycji jest JKM Sp. z o.o. z Mikołowa.

Grzybowice to dzielnica Zabrza, w której dynamicznie rozbudowywane są osiedla mieszkalne. Dlatego miasto rozwija tutaj infrastrukturę drogową. W tym roku powstanie tu sześć nowych dróg przy ulicach: gen. Bronisława Ducha, gen. Stanisława Dąbka, ks. Michała Wosia, Czekanowskiej, Na Lesie oraz Złotej. 

– Niewielkie Grzybowice są dziś w Zabrzu liderem zmian – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Tylko w ubiegłym roku deweloper wybudował tu 36 domów mieszkalnych, a kolejne powstaną jeszcze w tym roku. Wydajemy także wiele pozwoleń na budowę dla osób fizycznych. Stąd potrzeba rozwijania infrastruktury drogowej w dzielnicy. Kolejne inwestycje są tego efektem, ale także konsekwencją wartego prawie miliard złotych projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej miasta, który zrealizowaliśmy oraz zapewnienia środków w budżecie na finansowanie zadań inwestycyjnych.

Warto dodać, że na początku tego roku Zabrze podpisało umowę na budowę geoparku w Grzybowicach. Dawne wyrobisko gliny o powierzchni 9 ha zostanie zrekultywowane za ponad 7 mln zł dzięki pozyskanym przez miasto środkom unijnym. Przywrócony mieszkańcom teren będzie pełnił funkcję rekreacyjno-edukacyjną.