Światowy Dzień bez Papierosa

25.05.2021

Od wielu lat uczniowie zabrzańskich szkół inspirowani  przez Młodzieżowych Liderów Profilaktyki Miasta Zabrze  pod koniec maja wyruszają do Parku Poległych Bohaterów, by wziąć udział w „Wielkim Szkolnym Biegu po Zdrowie”. – Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na fakt, jak ważny jest zdrowy styl życia, uprawianie sportu i aktywność fizyczna, szczególnie w kontekście profilaktyki uzależnień – komentuje dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu Iwona Nowakowska. – 31 maja jest do tego dobrą okazją, ponieważ przypada wówczas, obchodzony na całym świecie – Dzień Bez Papierosa.  Działania nasze są wspierane przez Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Miejską Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Koordynatorem tego wydarzenia są nauczyciele wychowania fizycznego i pedagog szkolna Zespołu Szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu. W tym roku akcja odbędzie się już po raz czwarty.

Ze  względu na trwającą pandemię formuła biegu została zmodyfikowana i  oprócz biegu pojawił  się  kolejny element – Rajd Rowerowy.

Bieg odbędzie się  31 maja o godz. 12.00 i wezmą w nim udział uczniowie ZSEU oraz chętni z  innych zabrzańskich placówek.

Natomiast Rajd, który odbędzie się w ostatni weekend maja, będzie miał formę „pandemiczną”.  Organizatorzy zapraszają do udziału w nim nie tylko uczniów, ale też ich rodziców i nauczycieli, a także każdego chętnego do którego dotrze informacja o akcji. 

Każdy chcący wziąć  w nim udział musi przygotować:  rower, formę, chęci  i  dowolną aplikację do mierzenia kilometrów.

W okresie między 29, a  30 maja należy wybrać się na wycieczkę rowerową i koniecznie zarejestrować trasę przy pomocy aplikacji.  Mile widziane są również zdjęcia  uczestników. Można  pojechać z rodzicami, kolegami, sąsiadami, a można również pokonać wyznaczoną trasę indywidulanie, ale w grupie zawsze raźniej.

Następnie należy wysłać zdjęcie z zapisem zarejestrowanej trasy i ilości pokonanych kilometrów do koordynatora Rajdu na adres: pedagog@zseu.zabrze.pl

Na zdjęcia potwierdzające udział w rajdzie organizatorzy czekają do 31 maja. Koordynatorzy akcji wyłonią osobę, która pokonała najdłuższy dystans i zliczą ogólną ilość „wykręconych” kilometrów.