Za nami VII Śląski Dzień Treningowy (MATP) Olimpiad Specjalnych

14.05.2021

Wczoraj, w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 41 w Zabrzu, odbył się VII Śląski Dzień Treningowy (MATP) Olimpiad Specjalnych dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną i umysłową. Jak co roku za jego organizację odpowiadał należący do Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne-Polska Klub Olimpiad Specjalnych KOMETY Zabrze, który działa przy SPS nr 41.

Program Treningu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych jest programem rehabilitacyjno–treningowym dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w oficjalnych dyscyplinach sportu Olimpiad Specjalnych. Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej umożliwia osobom  z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością fizyczną i umysłową uczestnictwo w aktywności sportowej.

W tegorocznej edycji Śląskiego Dnia Treningowego (MATP) Olimpiad Specjalnych (wydarzenie sportowe online) uczestniczyło blisko 80 zawodników z klubów reprezentujących poszczególne miasta regionu śląskiego, w tym m.in.: Katowice, Rybnik, Gliwice, Ruda Śląska, Miedary, Sosnowiec oraz  Zabrze.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i wynikającymi z niej obostrzeniami oraz specyfiką przedsięwzięcia (zawodnicy wymagający niejednokrotnie bardzo bliskiego kontaktu związanego np. z trudnościami w poruszanie się) wydarzenie odbyło się w systemie zdalnym. Każdy z klubów biorący udział w zawodach przeprowadził konkurencje na swoim obiekcie i łączył się za pomocą platformy internetowej teams.

W ceremonii otwarcia MATP, zorganizowanej w SPS nr 41 w Zabrzu, udział wzięli m.in. reprezentujący władze samorządowe naszego miasta Jan Pawluch – dyrektor Biura Prezydenta Miasta UM Zabrze, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu Ewa Wolnica, przedstawiciele PEFRON, Olimpiad Specjalnych, a także dyrekcja SPS nr 41.