Zabrze przestrzenią rozwoju

Podsumowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”

13.05.2021

13 maja, w SP nr 43 w Zabrzu, odbyło się uroczyste podsumowanie ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej pt. „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020”, zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabrzu.

W uroczystościach udział wzięli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska oraz przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu Jan Szulik.

W tegorocznej kampanii wzięło udział 38 placówek oświatowych, ponad 6424 uczniów, 223 nauczycieli oraz 3039 rodziców. W ramach kampanii młodzież uczestniczyła w licznych konkursach, które miały na celu rozwijanie różnych umiejętności i zainteresowań. W tym roku mieliśmy 50 laureatów.

W trakcie uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik odebrała podziękowanie od organizatorów kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” za wkład i zaangażowanie Miasta w organizację przedsięwzięć promujących trzeźwość oraz prozdrowotne i prospołeczne postawy wśród młodych Polaków.

Koordynatorami Kampanii na terenie miasta Zabrze są:

  • Urszula Koszutska – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
  • Janina Wysocka – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
  • Jan Szulik – przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu.

W tym roku obchodzimy 20-lecie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł  w naszym mieście. PPP w Zabrzu uczestniczy w niej od samego początku – to 21. kampania ogólnopolska. Co roku kierowana jest do młodych ludzi którzy poszukują autorytetów i siebie w zmieniającym się świecie. Jej głównym celem jest budowanie silnej, odpornej na zagrożenia osoby,   stawiającej granice i mówiącej asertywnie „nie” naciskającej grupie rówieśników, umiejętnie współpracującej z innymi, a także potrafiącej zdrowo rywalizować i odnosić sukcesy i odczuwać satysfakcję. Kampania angażuje także całe środowiska lokalne, co pozwala na integrację środowiska profilaktycznego w mieście. 

Kampania  Zachowaj Trzeźwy Umysł nie tylko uczy dzieci i młodzież, ale także podnosi kwalifikacje nauczycieli poprzez bezpłatne szkolenia oraz scenariusze zajęć. Zajęcia wychowawcze z uczniami nie tylko pozwalają na poznawanie uczniów i integrują zespół klasowy, ale pozwalają na wspieranie pozytywnych i prospołecznych wyborów życiowych uczniów, na rozwiązywanie przez nich problemów. Spotkania i warsztaty wspomagają rodziców w ich kompetencjach wychowawczych, a treści zawarte w ulotkach inspirują do weryfikacji metod i ewentualnego poszukiwania form wsparcia.