Opublikowano zaktualizowaną listę rankingową dla projektu “Pakiet na start – 2”

13.05.2021

Opublikowana została zaktualizowana lista rankingowa w ramach projektu „Pakiet na start – 2”. Przedsięwzięcie wspiera rozwój przedsiębiorczości wśród osób powyżej 30 roku życia – mieszkańców Zabrza – poprzez utworzenie 34 miejsc pracy w formie samozatrudniona. Realizację projektu zaplanowano od 1 stycznia br. do końca grudnia 2022 r.

Zakwalifikowani uczestnicy są objęci wsparciem takim jak:

  • szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
  • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
  • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowe wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności.

Projekt „Pakiet na start – 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 422 049,04 zł.

Kwota dofinansowania: 2 340 131,59 zł.

Więcej informacji na temat rekrutacji do projektu znajdą Państwo tutaj: https://miastozabrze.pl/dla-biznesu/projekt-pakiet-na-start-2