Muzeum Miejskie zaprasza na wystawę!

11.05.2021

W Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia w Zabrzu przy ul. 3 Maja 3, otwarta zostanie wystawa historyczna „Polska i Niemiecka Propaganda Plebiscytowa w zbiorach Muzeum Miejskiego w Zabrzu”. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 20 czerwca.

Przegrana Niemiec w I wojnie światowej spowodowała konieczność oddania przez nie kilku państwom sąsiednim sporej części dotychczasowego terytorium. Przygotowywany na konferencji pokojowej w podparyskim Wersalu traktat z Niemcami zakładał, że Górny Śląsk, jako zamieszkany w większości przez ludność polską, przekazany zostanie odradzającemu się państwu polskiemu.

Projekt ten przedstawiono w maju Niemcom – 18 maja 1919 r. odbyły się w całych Niemczech protesty, w wyniku których Wielka Brytania i Francja zmieniły stanowisko i zamiast windykacji Górnego Śląska na rzecz Polski zaproponowały przeprowadzenie plebiscytu, którego termin wyznaczono na niedzielę 20 marca 1921 r.

Przez kilkadziesiąt lat w zbiorach Działu Historii Muzeum Miejskiego w Zabrzu zgromadzono liczne eksponaty – ulotki, broszury, plakaty, wlepki i obrazki propagandowe z okresu plebiscytu, które teraz prezentujemy. Ich zadaniem było przekonanie uprawnionych do głosowania w tym plebiscycie do oddania głosu bądź za Polską, bądź za Niemcami.

Wernisaż wystawy „Polska i Niemiecka Propaganda Plebiscytowa w zbiorach Muzeum Miejskiego w Zabrzu” odbędzie się 12 maja o godz. 17.00. Ze względu na sytuację epidemiczną odbędzie się on w obowiązującym reżimie sanitarnym.