Dbaj o powietrze – złóż wniosek o dofinansowanie!

10.05.2021

Prezydent Zabrza ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie grantu na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w ramach Projektu pn. „DBAJ O POWIETRZE – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” położonych na terenie miasta Zabrze.

Projekt finansowany będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod warunkiem uzyskania przez Miasto Zabrze dofinansowania z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wnioski w formie deklaracji udziału w projekcie składać mogą osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie miasta Zabrze.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w ramach którego nastąpi wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki lub urządzeń lub systemów podgrzewających ciepłą wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów niskoemisyjnych (tj.  źródła ciepła na paliwa stałe klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012 oraz urządzenia bezklasowe).

Dofinansowaniem objęta zostanie:

– wymiana źródeł ciepła  na źródła spełniające standardy niskoemisyjne (zasilane gazem, węglem kamiennym, energią elektryczną, biomasą lub innymi odnawialnymi źródłami energii); urządzenia na paliwa stałe musza być wyposażone w automatyczny podajnik i nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie; wymiana źródeł ciepła możliwa jest jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości podłączenia budynku do ciepła sieciowego

lub

– przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego odpowiednio do sieci ciepłowniczej lub gazowej (włączenie do sieci).

Poziom dofinansowania jednego przedsięwzięcia niskoemisyjnego może wynieść maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Zakłada się maksymalną kwotę dofinansowania w wysokości 20 tys. zł.

Dofinansowanie w formie grantu płatne będzie po zrealizowaniu przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez uczestnika Projektu i po dokonaniu zapłaty za zrealizowane przedsięwzięcie.

Informacje o Projekcie uzyskać można:

  1. telefonicznie pod nr 32 37-33-354, 505-457-236; codziennie, z wyjątkiem dni świątecznych, sobót i niedziel w godz. 8.00-15.00;
  2. w punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszczącym się w Punkcie Informacji o Mieście przy ul. Powstańców Śląskich 2/1 w Zabrzu. Punkt czynny będzie w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00 i czwartki w godzinach 8.00-14.00, w terminie od 26 kwietnia do 26 maja br., z wyjątkiem dni świątecznych;
  3. na stronie internetowej www.miastozabrze.pl w zakładce Dla Mieszkańców – Ekologia – Dofinansowanie.  

Termin składania deklaracji udziału w projekcie:
26 kwietnia – 26 maja br.

Sposób i miejsce składania deklaracji udziału w projekcie:
Deklaracje udziału w formie papierowej należy włożyć do koperty, koperta powinna być zamknięta i dodatkowo opisana w następujący sposób: „DBAJ O POWIETRZE”. Kopertę umieszcza się w urnie znajdującej się na parterze w budynku Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, lub urnie znajdującej się w punkcie konsultacyjno-informacyjnym przy ul. Powstańców Śląskich 2/1 w Zabrzu, lub przesyła pocztą na adres: Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Ekologii, 41 – 800 Zabrze, ul. Wolności 286 – decyduje data stempla pocztowego. Urny do których należy włożyć zamkniętą i opisaną kopertę będą opisane ”DBAJ O POWIETRZE”.