Dni Osób z Niepełnosprawnościami w zabrzańskim oddziale ZUS

06.05.2021

Do końca maja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych trwają Dni Osób z Niepełnosprawościami. Można skorzystać z porad, konsultacji i szkoleń online.

Specjaliści udzielają informacji m.in. z zakresu form wsparcia, rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych, wsparcia aktywności zawodowej oraz zasad bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Eksperci ZUS przedstawią także szczegóły rehabilitacji leczniczej w ZUS, ubankowienia świadczeń ZUS oraz przyznawania zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 18. życia. Wyjaśnią też dlaczego warto mieć swój profil na PUE ZUS.

Wydarzenie ma na celu uaktywnienie zawodowe i społeczne osób z niepełnosprawnością oraz zachęcenie pracodawców do ich zatrudniania.

W ramach Dni Osób z Niepełnosprawnościami przez cały miesiąc na elewacji budynku Oddziału ZUS w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 18 będzie można oglądać wystawę prac artystycznych uczniów szkół podstawowych, które wykonane zostały w ramach projektu z ZUS edycja 2020/2021. Motywem przewodnim projektu była tematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Harmonogram „Dni Osób z Niepełnosprawnościami”:

7 maja – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Rehabilitacja lecznicza – 10:00-14:00, tel. 502 009 883

6 maja – PUE ZUS – bez konieczności osobistej wizyty w ZUS – 10:00-14:00, tel. 32 277 86 21

10 maja – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski w Katowicach – Formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami przekazywane ze środków PFRON w ramach realizowanych programów i zadań, dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, dofinansowanie do szkoleń nauki języka migowego, dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, Program „Aktywny samorząd” – wsparcie aktywności zawodowej – 9:00 – 13:00,  tel. 532-515-082

10 maja – Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (FAZON) porad/konsultacji telefonicznych w zakresie możliwości wsparcia, integracji osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji – 10:00-14:00, tel. 512 471 997

14 maja – ZUS Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do 18. Życia – 10:00-14:00, tel. 32 277 86 21

18 maja – ZUS – Ubankowienie świadczeń – korzyści, jakie – zwłaszcza w obecnej sytuacji związanej z COVID19 – niesie wykorzystanie bezgotówkowej formy pobierania świadczeń, a także możliwości wynikające z korzystania z rachunku bankowego – 10:00-14:00,   tel. 32 277 86 77

18 maja – Platforma Usług Elektronicznych ZUS – dlaczego warto mieć tam swój profil –  webinarium online we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 10:00-11:30 zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: kgrzywna@um.zabrze.pl

19 maja – Komenda Miejska Policji w Zabrzu – Bezpieczeństwo seniorów i osób niepełnosprawnych, zasady bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej skierowane m.in. do osób starszych – jak uchronić się przed oszustwami internetowymi, a także przed oszustwami na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „pracownika administracji” – webinarium online we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 10:00-11:00 zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: kgrzywna@um.zabrze.pl Komenda Miejska Policji w Zabrzu – po webinarium konsultacje w zakresie Bezpieczeństwa – 11:00-12:00,  tel. 723 657 432

19 maja – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Świadczenia rehabilitacyjne 10:00 – 12:00,  tel. 32 277 86 21

24 maja – MOPR w Zabrzu – Wnioski w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – 10:00-14:00,   tel. 32 277 78 20

25 maja – konsultant MOPR Zabrze ds. Osób z Niepełnosprawnościami – formy wsparcia na terenie Zabrza skierowane do osób z niepełnosprawnościami – 10:00-14:00,  tel. 459 588 818

25 maja – Ekspert ZUS radzi – Konsultacje online dla osób głuchych oraz niedosłyszących – 10:00-12:00, zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email: monika.jarysz@zus.pl lub tel. 502 009 855

26 maja – Komenda Miejska Policji w Zabrzu – Bezpieczeństwo seniorów i osób niepełnosprawnych, zasady bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej skierowane m.in. do osób starszych – jak uchronić się przed oszustwami internetowymi, a także przed oszustwami na tzw. „wnuczka”, „policjanta”, „pracownika administracji” – webinarium online we współpracy z Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – 12:00-13:00 zapisy od 4 maja 2021 r. na adres email:: kgrzywna@um.zabrze.pl Komenda Miejska Policji w Zabrzu – po webinarium konsultacje w zakresie Bezpieczeństwa – 13:00-14:00, tel. 723 657 432

31 maja – MOPR w Zabrzu – Wnioski w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – 10:00-14:00,  tel. 32 277 78 20.