Trzymamy kciuki za maturzystów!

05.05.2021

W całym kraju trwają egzaminy maturalne. W tym roku do egzaminu dojrzałości przystąpi ok. tysiąca zabrzańskich maturzystów.

Ze względu na sytuację epidemiczną egzaminy odbywają się tylko w formie pisemnej. Do części ustnej matur będą jednak mogli przystąpić absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

We wtorek, 4 maja, uczniowie sprawdzali swoją wiedzę z języka polskiego oraz – dodatkowo – z języka łacińskiego i kultury antycznej. Dzisiaj pisali egzamin z matematyki, a w kolejnych dniach zmierzą się m.in. językami obcymi oraz przedmiotami dodatkowymi, m.in. z biologią, geografią, chemią, historią, historią muzyki i sztuki, filozofią, WOS-em, informatyką, językami mniejszości narodowych, nowożytnymi językami obcymi oraz językiem łemkowskim i kaszubskim.

Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła wytyczne dotyczące procedur związanych ze stanem epidemicznym – sale będą wietrzone, drzwi do sal otwarte, wszystkie osoby obecne w szkole będą musiały mieć zakryte usta i nosy. Uczniowie, którzy nie mogą nosić maseczek ze względów zdrowotnych, będą zdawać egzamin w osobnej sali. Zdający są zobowiązani posiadać ze sobą własne długopisy, linijki, cyrkle i kalkulatory.

Tegoroczne egzaminy maturalne potrwają do 20 maja. Wyniki zostaną ogłoszone 5 lipca.