Trwa kolejny etap działań IKEA w Zabrzu

29.04.2021

W dzielnicy Zaborze, na granicy Zabrza i Rudy Śląskiej, realizowana jest aktualnie inwestycja pn.: “Rozbudowa istniejącego węzła drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 w km 14+837,00 wraz z przyległą infrastrukturą drogową w Zabrzu”. Inwestycja realizowana jest przez firmę IKEA. W związku z planowanym rozpoczęciem prac zostanie wprowadzony jeden z etapów tymczasowej organizacji ruchu, która wykluczy możliwość wjazdu oraz zjazdu na DTŚ w rejonie ulic Wolności/Korczoka.

Jak informuje Jacek Kardaszewski z Ikea Retail sp. z o.o. – w ramach prowadzonych prac na ww. skrzyżowaniu zostanie wykonane rondo, powstaną nowe zatoki autobusowe oraz peron tramwajowy. Częściowej przebudowie ulegnie torowisko tramwajowe, powstanie nowa sygnalizacji świetlna oraz zostanie wybudowany łącznik, który połączy ul. Lompy z istniejącym wiaduktem nad DTŚ.

Całość prac znacząco poprawi bezpieczeństwo i ułatwi skomunikowanie terenów inwestycyjnych znajdujących się w rejonie ul. Lompy. Zakończenie prac zaplanowano jesienią  br. Generalnym Wykonawcą robót będzie firma P.B.D. Drogopol-Zw Sp. z o.o..

Nowa infrastruktura drogowa ma na celu usprawnić komunikację poprzez połączenie północnej i południowej części Zaborza. Prace inwestycyjne obejmują m.in. połączenie ul. Lompy z węzłem DTŚ, utworzenie skrzyżowania łącznic południowych z sygnalizacją świetlną skoordynowaną z priorytetem na komunikację tramwajową oraz dodatkowe skomunikowanie dzielnic Zabrza na kordonie drogi wojewódzkiej.