Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28.04.2021

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, w Polsce ustanowiony uchwałą Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 r. W tym roku obchodom towarzyszy hasło “Przewiduj, przygotuj się i reaguj na kryzysy. Postaw na BHP”. Podjęty temat to apel do państw i przedsiębiorstw, aby ucząc się na doświadczeniach wyniesionych z pandemii, wdrażały działania, które usprawnią system zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy, umożliwią odbudowanie zasobów po wyjściu z kryzysu, a także przygotują nas na ewentualne, nieprzewidywalne nowe kryzysy.

Celem obchodów jest promowanie i upowszechnianie tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, form i sposobów unikania zagrożeń, a także ochrona pracowników w procesie pracy. Dzień ten ma również przypominać o pracownikach, którzy ulegli wypadkom, zapadli na choroby zawodowe albo zginęli podczas wykonywania zadań w pracy.

Pandemia COVID-19 ma ogromny wpływ na niemal każdy aspekt świata pracy – począwszy od zagrożenia zarażeniem się wirusem, po utratę miejsc pracy w wielu kluczowych sektorach, upadanie przedsiębiorstw i okresowe zamknięcia różnych gałęzi gospodarki oraz szkół, ograniczenie mobilności (w tym podróży lotniczych) oraz wpływ na globalne łańcuchy dostaw. Wykorzystanie podczas pandemii na szeroką skalę formy pracy zdalnej daje pracownikom nowe możliwości, ale także stwarza potencjalne zagrożenia (w szczególności zagrożenia psychospołeczne).

Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zachęca, aby bazując na doświadczeniach wyniesionych z pandemii, wdrożyć działania, które pomogą lepiej zarządzać bezpieczeństwem pracy, efektywniej chronić zdrowie pracowników, a przedsiębiorstwom zapewnią ciągłość biznesową i wsparcie umożliwiające odbudowanie zasobów po wyjściu z kryzysu i sprostanie nieprzewidzianym wyzwaniom oraz ewentualnym, nowym kryzysom w przyszłości.

Obecny kryzys pokazał, że kluczowe znaczenie w procesie reagowania kryzysowego i ochrony zdrowia publicznego mają silne i skuteczne systemy zarządzania BHP. MOP zwraca uwagę na potrzebę budowania niezawodnych i odpornych systemów BHP zarówno na poziomie krajowym, jak i na poziomie przedsiębiorstw. Takie systemy pomogą rządom, pracodawcom i pracownikom łagodzić skutki COVID-19 oraz ograniczać rozprzestrzenianie wirusa.

W odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wprowadziło w Polsce Plan dla Pracy i Rozwoju, obejmujący trzy obszary: bezpośrednią pomoc, „nowy kierunek” dla firm, które potrzebują zmiany i „impuls rozwojowy” dla przedsiębiorstw planujących inwestycje. Plan ma na celu wspieranie polskich firm w trudnej sytuacji, a także stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw oraz zapewnienie pracy i bezpieczeństwa. Więcej informacji o planie można znaleźć pod adresem www.liczasiekonkrety.gov.pl