Ważna zmiana w kodeksie karnym skarbowym

27.04.2021

Od 1 maja wejdzie w życie nowelizacja ustawy akcyzowej, która daje możliwość Urzędom Skarbowym nakładać wyższe kary za wykroczenia skarbowe.

Zmiana art. 48 § 2 kodeksu karnego skarbowego przewiduje podwyższenie górnej granicy kary grzywny za wykroczenie skarbowe nałożonej w drodze mandatu karnego – do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to wzrost z 5,6 tys. zł do 14 tys. zł.

Mandat można otrzymać m.in.: za brak złożenia w terminie deklaracji podatkowych, w tym „zerowej” VAT. Urząd Skarbowy może również ukarać płatnika za niewypełnienie obowiązku raportowania schematów podatkowych.