Zabrze przestrzenią rozwoju

Zacieśnienie współpracy między Miastem Zabrze a Śląskim Uniwersytetem Medycznym

23.04.2021

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański podpisali w zabrzańskim Ratuszu list intencyjny w sprawie współpracy pomiędzy Miastem Zabrze, a ŚUM w celu stworzenia najlepszych warunków do rozwoju medycyny w regionie oraz zwiększenia możliwości pozyskania środków zewnętrznych, które będą wspierać ten rozwój.

To porozumienie pozwoli na skuteczne pozyskiwanie kolejnych środków zewnętrznych, szczególnie w unijnej perspektywie finansowej 2021-2027.

Dzięki współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Zabrzu zrealizowanych zostało wiele cennych inicjatyw, w tym za kwotę 35 mln zł sztandarowy projekt nowoczesnego Centrum Symulacji Medycznej przy ul. Dworcowej. Studenci mogą tam nabywać nowe umiejętności dzięki wysokospecjalistycznemu sprzętowi do nauki.

Warto podkreślić, że medyczną markę Zabrza tworzy wiele instytucji, z którymi Miasto blisko współpracuje. Zarządzane przez prof. dr hab. n. med. Mariana Zembalę Śląskie Centrum Chorób Serca/Silesian Center for Heart Diseases przeprowadza przełomowe zabiegi medyczne, które ratują ciężko chorych pacjentów z całej Polski. Aktualnie centrum kończy wartą ponad 100 mln zł budowę Śląskiego Ośrodka Kliniczno-Naukowego Zapobiegania i Leczenia Chorób Środowiskowych, Cywilizacyjnych i Wieku Podeszłego im. prof. Zbigniewa Religi. Razem ze ŚCCS Miasto Zabrze uruchomiło także Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia.

W Zabrzu konsekwentnie zwiększamy także poziom szkolnictwa wyższego. Dzięki ambitnej wizji władz Politechniki Śląskiej i owocnej współpracy z miastem przy ul. Roosevelta od kilku lat funkcjonuje kampus z Wydziałem Organizacji i Zarządzania i Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Aktualnie prowadzone są roboty budowlane zmierzające do powstania Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu. To wart ponad 100 mln zł projekt realizowany przy współpracy uczelni z miastem i firmą Philips Healthcare.