Trwa XI Konkurs Sztuki Intuicyjnej im. Juliusza Marcisza “ANTROPOCEN – człowiek i jego otoczenie od prehistorii do sztucznej inteligencji”

12.04.2021

Konkurs, do udziału w którym zachęca Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ma na celu promocję amatorskiej twórczości malarskiej, propagowanie jej twórców, popularyzację kultury i tradycji, a także promocję dziedzictwa kulturowego. 

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą w opakowaniu zapewniającym odpowiedni transport do końca kwietnia br. na adres Muzeum Górnictwa Węglowego ul. Wolności 339, 41-800 Zabrze (Budynek Gazobudowy).

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIOWA