Trwa kolejny etap działań IKEA w Zabrzu

09.04.2021

W dzielnicy Zaborze, na granicy Zabrza i Rudy Śląskiej, realizowana jest aktualnie inwestycja pn.: “Rozbudowa istniejącego węzła drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 w km 14+837,00 wraz z przyległą infrastrukturą drogową w Zabrzu”. Inwestycja realizowana jest przez firmę IKEA.

2 listopada 2020 r. w Jankach pomiędzy ECM Group Polska S.A. a INGKA Centres Polska Sp. z o.o. reprezentowaną przez IKEA RETAIL Sp. z o.o. została podpisana umowa na pełnienie obowiązków zespołu nadzoru inwestorskiego w zakresie fazy projektowo-formalnej oraz fazy wykonawczej nad wykonaniem układu drogowego obejmującego rozbudowę istniejącego węzła drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 w km 14+837,00 wraz z przyległą  infrastrukturą drogową w Zabrzu na odcinku od ul. Lompy do łącznic południowych węzła dla obsługi projektowanego sklepu IKEA w Zabrzu. 

W grudniu ub. roku IKEA rozstrzygnęła przetarg na realizację zadania wartego ok. 50 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg “DROGOPOL-ZW” sp. z o.o., które zrealizowało w Zabrzu m.in. modernizację ul. Piłsudskiego.

Nowa infrastruktura usprawni komunikację poprzez połączenie północnej i południowej części Zaborza. Projekt zakłada także utworzenie bezpiecznego ronda. Planowane zakończenie robót przypada na drugą połowę przyszłego roku

Oznakowanie tymczasowe, które zauważyliście Państwo w ostatnim czasie, jest częścią Tymczasowej Organizacji Ruchu (TOR) wprowadzonej przez wykonawcę robót w celu zachowania ciągłości ruchu kołowego z jednoczesną możliwością prowadzenia robót drogowych.

Foto: Drogopol (FB)