Covid-19. Zmiana zasad kwarantanny granicznej

30.03.2021

Rząd wprowadził wczoraj zmiany zasad kwarantanny granicznej. Przybywających ze strefy Schengen obowiązywać będzie 10-dniowa kwarantanna, z której zwolni test negatywny nie starszy niż 48 godzin. Przybywających ze strefy non-Schengen obowiązywać będzie kwarantanna bez wyjątku. Zmiany dotyczą zarówno transportu, który odbywa się drogą standardową, drogą lądową, jak i transportu lotniczego.

Rzecznik rządu Piotr Mueller zwracał uwagę, że sytuacja, jeśli chodzi o zwiększającą się liczbę zachorowań, jest bardzo dynamiczna i dotyczy to nie tylko Polski, ale też innych krajów. Jak mówił, widać znaczne wzrosty zachorowań m.in. w Niemczech czy innych krajach europejskich.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wyjaśnia, co się zmieni w podróżach:

Strefa Schengen:– obowiązek posiadania negatywnego testu w kierunku koronawirusa. Test wykonany nie później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,– rodzaj testu: PCR lub antygenowy,– wszystkie środki transportu – transport zbiorowy i indywidualny oraz piesze przekraczanie granicy,– podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, mogą wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.

Spoza strefy Schengen:– każdy z podróżujących zostanie skierowany na kwarantannę,– z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w kraju, z którego przybywa podróżny,– podróżni, którym została nałożona kwarantanna, mogą w Polsce wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny,– rodzaj testu: PCR lub antygentowy.