Zostaw swój 1 procent podatku w Zabrzu

26.03.2021

Jak co roku, zachęcamy Państwa do przekazania podczas rozliczania podatku dochodowego 1 procenta podatku na rzecz zabrzańskich organizacji pozarządowych. Każda złotówka przekazana na stowarzyszenia z 1 procentu jest ważna. Organizacje mogą wydać ją na dowolny cel, zgodnie ze swoją działalnością. Dlatego tak istotne jest, by w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać organizację lub osobę, na rzecz której ma zostać przekazany 1 procent z naszego podatku. Sprawmy, aby nasze pieniądze, choć w części wróciły do Zabrza i wsparły inicjatywy służące naszym mieszkańcom

– Zabrze od wielu lat przeznacza środki z budżetu miasta na finansowanie działań podejmowanych przez stowarzyszenia mieszkańców – stwierdza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Wspieramy organizacje pozarządowe, kluby sportowe oraz rady dzielnic. Od 2015 roku, w ramach budżetu partycypacyjnego, przeznaczamy na rzecz społeczności lokalnej kolejną kwotę. O jej wydatkowaniu decydują zabrzanie, sami wskazują na potrzeby inwestycyjne, a następnie w głosowaniu decydują, które z nich zostaną realizowane. Nie zapomnijmy również o możliwości przekazania zabrzańskim organizacjom pożytku publicznego 1 proc. naszego podatku dochodowego. Sprawmy, aby nasze pieniądze wsparły inicjatywy służące mieszkańcom Zabrza – dodaje prezydent.

1 procent podatku – tak w skrócie mówimy o 1 procencie podatku dochodowego od osób fizycznych, który od 2004 roku podatnicy mogą przekazywać organizacjom pozarządowym.  

Czym dokładnie jest 1 procent podatku?

Jest jedną setną podatku dochodowego od osób fizycznych, który co roku rozliczamy poprzez złożenie w formie papierowej czy też elektronicznej  właściwego formularza PIT do urzędu skarbowego. Przekazując 1 proc., samodzielnie decydujemy, gdzie trafią  pieniądze. 

Czy można przekazać 1 procent podatku dowolnej organizacji? 

1 procent podatku można przekazać organizacjom, które posiadają status organizacji pożytku publicznego. Kojarzymy go ze skrótem OPP. Status ten nie jest jednak przyznawany każdej istniejącej organizacji – by go otrzymać, muszą one spełnić  szereg ustawowych  wymóg.

Wykaz organizacji OPP publikowany jest przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie  każdorazowo nie później niż do 15 grudnia roku, za który podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą składać rozliczenia. Wykaz ten zawiera nazwę i siedzibę organizacji OPP, nr KRS oraz NIP, jeśli został on wpisany do KRS. 

W 2021 roku 39 zabrzańskich organizacji uprawnionych jest do otrzymania 1 procenta podatku. W 2020 roku 35 organizacji otrzymało z tego tytułu ponad 1,75 mln zł. Środki te są niezmiernie ważne, bo m.in. właśnie dzięki nim organizacje mają możliwość jeszcze skuteczniejszego działania na rzecz mieszkańców naszego miasta. 

Wykaz zabrzańskich organizacji uprawnionych do otrzymania 1 procenta z podatku za 2020 rok w załączeniu.