Obiekt przy ul. Struzika 6 nadaje się do naprawy

26.03.2021

W związku z eksplozją, która miała miejsce w budynku Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Struzika 6,
nastąpiła ewakuacja mieszkańców i zabezpieczenie nieruchomości. Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego klatka budynku przy ul. Struzika 6 pozostaje wyłączona z użytkowania do czasu uzyskania stosowanych ekspertyz.

Jak przekazała Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
rzeczoznawca budowlany pracujący w budynku przy
ul. Struzika 6 na zlecenie spółdzielni oszacował, że obiekt nadaje
się do naprawy.

Wciąż trwa proces odsłaniania newralgicznych
miejsc w celu dokonania oceny stabilności konstrukcji bloku.
Rzeczoznawca budowlany przewiduje, że ostateczna ekspertyza
będzie dostępna ok. środy lub czwartku (31.03-1.04 br.).

Ostateczne decyzje o dopuszczeniu obiektu do użytkowania
podejmie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego po
otrzymaniu tego dokumentu.

Miasto Zabrze od początku uczestniczy w niesieniu pomocy
poszkodowanym. Poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinnie w Zabrzu
prowadzone są działania pomocowe w zakresie wsparcia
materialnego i psychologicznego.

Mieszkańcy pozostający poza swoimi domami mogą kontaktować się z pracownikami socjalnymi za pośrednictwem numeru tel.: +32 271-00-26.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Zabrzu pozostaje do dyspozycji poszkodowanych pod całodobowym numerem telefonu: +32 373-33-88. Żaden mieszkaniec nie pozostanie bez pomocy.