Aplikowanie do projektu “Pakiet na start-2” wydłużone do końca marca!

26.03.2021

Celem projektu „Pakiet na start – 2” jest rozwój przedsiębiorczości wśród osób powyżej 30 roku życia – mieszkańców Zabrza – poprzez utworzenie 34 miejsc pracy w formie samozatrudniona. Realizację projektu zaplanowano od 1 stycznia br. do końca grudnia 2022 r.

Dla kogo?

W ramach projektu zaplanowano kompleksowe wsparcie dla 34 uczestniczek/ów projektu, planujących rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Zabrza, a jednocześnie będących osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo, a zwłaszcza:

 • kobiet,
 • osób powyżej 50 roku życia,
 • osób z niepełnosprawnością,
 • długotrwale bezrobotnych,
 • o niskich kwalifikacjach,

a także:

 • reemigrantów (w tym repatriantów),
 • imigrantów,
 • osób ubogich pracujących,
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
 • osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki nie przekraczają 120 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Wsparcie dla uczestników projektu to:

 • szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • zwrot kosztów opieki nad osobą zależną,
 • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i finansowe wsparcie pomostowe w trakcie prowadzenia działalności.

Projekt „Pakiet na start – 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 2 422 049,04 zł.

Kwota dofinansowania: 2 340 131,59 zł.

Więcej informacji na temat rekrutacji do projektu znajdą Państwo tutaj: https://miastozabrze.pl/dla-biznesu/projekt-pakiet-na-start-2/