Od 1 lipca zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

23.03.2021

1 lipca, nie zaś jak początkowo zakładano 1 marca, wejdą w życie zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych. Rozszerzą one obecny katalog spółek kapitałowych i wprowadzą do obrotu prawnego nowy typ niepublicznej spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA).

W założeniu ustawodawcy, ma to być nowoczesna forma spółki przeznaczona dla innowacyjnych przedsięwzięć, w szczególności dla start-upów oraz spółek high-tech.

Ma ona łączyć cechy spółki osobowej (możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług) ze spółką kapitałową (rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji). PSA będzie podmiotem o charakterze uniwersalnym, tj. dostępnym dla inwestorów działających w dowolnej branży.

Jak wskazuje strona biznes.gov.pl do kluczowych zalet PSA należą:

  • bardzo niski kapitał akcyjny wymagany przy zakładaniu spółki (1 zł),
  • elastyczne podejście do organów spółki, w tym możliwość powołania rady dyrektorów, która łączy cechy zarządu i rady nadzorczej,
  • prostsze procedury i większa swoboda w podejmowaniu uchwał zdalnie, przy pomocy np. poczty elektronicznej czy komunikatorów internetowych,
  • większa elastyczność, jeśli chodzi o rodzaje akcji i zasady działania spółki, w tym akcje za pracę lub usługi,
  • możliwość założenia przez internet, w systemie S24,
  • rejestr akcjonariuszy w formie cyfrowej, prowadzony przez notariusza lub biuro maklerskie,
  • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak „zamrożonego” kapitału zakładowego,
  • proste zasady dotyczące likwidacji spółki i krótszy czas potrzebny na likwidację.