Zabrze przestrzenią rozwoju

Cenne nagrody dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu

23.03.2021

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu została w ostatnim czasie uhonorowana dwoma prestiżowymi nagrodami. Ministerialnymi odznakami i branżowymi medalami nagrodzono również pracowników biblioteki. Dzisiaj w Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza nastąpiło ich uroczyste wręczenie.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżniło zabrzańską bibliotekę odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Placówka, obchodząca w ubiegłym roku jubileusz 75-lecia powstania, została doceniona za wyróżniającą się działalność w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Zauważona została m.in. działalność wydawnicza MBP w Zabrzu, w tym księga jubileuszowa pt. „Obecność słowa w Zabrzu” oraz bogata aktywność na rzecz rozwoju kultury i promocji czytelnictwa. Za indywidualne zasługi odznakę otrzymali także: Tomasz Iwasiów – dyrektor MBP w Zabrzu, zastępca dyrektora Paweł Dobrzelecki oraz Ewa Chuć – zastępca kierownika Działu Instrukcyjno-Metodycznego i Obsługi Sieci oraz Promocji i Marketingu w zabrzańskiej MBP.

W imieniu ministra kultury i dziedzictwa odznaki wręczyła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka -Szulik.

Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu otrzymała w tym roku również Medal Bibliotheca Magna Perennisque. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane od 1995 przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Odznaczane są nim placówki za wybitne dokonania lub całokształt działalności na rzecz rozwoju krajowego bibliotekarstwa i promowania czytelnictwa w społeczeństwie. Zarząd główny SBP postanowił medalem uhonorować w tym roku Miejską Bibliotekę Publiczną w Zabrzu im. Jerzego Fusieckiego.

Zarząd stowarzyszenia podkreślił, że zabrzańska biblioteka aktywnie działa na rzecz rozpowszechniania wartości literackich i krzewienia wśród Polaków zamiłowania do książek. Na przestrzeni lat placówka zrealizowała mnóstwo projektów promujących czytelnictwo. W samym 2020 zorganizowała trzy takie przedsięwzięcia: „Książka na piątkę, znakomity początek rozdanie IV”, „To lubię. Czytelnicy dzielą się pasjami” oraz „Vive la France”. 

Z kolei dyrektor Tomasz Iwasiów i jego zastępca Paweł Dobrzelecki zostali docenieni przez SBP medalami w dowód uznania za zasługi dla bibliotekarstwa.

Nagrody laureatom wręczyli obecni na uroczystości: prof. Zbigniew Kadłubek, dyrektor Biblioteki Śląskiej i Sylwia Błaszczyk, przewodnicząca Zarządu Okręgu Bibliotekarzy Polskich w Katowicach.

Rozwój kultury to jeden z naszych priorytetów. Na docenienie w tym kontekście zasługuje konsekwentna, pełna zaangażowania praca zabrzańskiej biblioteki na rzecz upowszechniania literatury, rozwoju czytelnictwa i promocji kultury słowa w naszym mieście – komentuje prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – W efekcie przyciąga ona nowych czytelników i autorów, efektywnie pozyskując przy tym środki na realizację wielu wartościowych projektów. 

Wkład zabrzańskiej Biblioteki w podejmowanie różnorodnych, atrakcyjnych działań adresowanych do czytelników, a także bogaty katalog projektów, wydarzeń, spotkań, wystaw i seminariów przyczyniają się do utrzymania w Zabrzu czytelnictwa na wysokim poziomie. Innowacyjne spojrzenie na rolę i funkcję biblioteki w środowisku lokalnym sprzyja rozwojowi tej instytucji, nadając jej renomę i prestiż. Warto również podkreślić, że MBP w Zabrzu zawsze stawiała na modernizację procesów oraz nowoczesne rozwiązania i  technologie, dzięki czemu była pierwszą w województwie śląskim i drugą w Polsce całkowicie skomputeryzowaną miejską biblioteką publiczną.