Zabrze przestrzenią rozwoju

Przed nami XII edycja „Mody na polski”

22.03.2021

Już w najbliższy piątek, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91 odbędzie się XII edycja przedsięwzięcia pod nazwą Moda na polski. Organizatorem wydarzenia jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zabrzu.

K. W. Dzikowski, autor piosenki „Jest w oczach Twych kolor nieba z moich stron…”, trafnie ujął fenomen zjawiska, któremu poświęcona ma być tegoroczna edycja „Mody na polski”.

– Oczywiście w domyśle chodzi o strony rodzinne, ale wystarczy powiedzieć „moje strony” – i fala wzruszeń jest w pobliżu, nadciąga. A każdy przecież widzi „inne” – swoje strony. Podobnie usłyszymy w „Panu Tadeuszu” – każdy „słyszy” swoją – inną ojczyznę (…). Dzisiaj chcemy mówić o stronach rodzinnych, o hajmacie. Kazimierz Kutz nazwał jedną ze swoich książek „Piąta strona świata” – skoro geograficznie wyróżniamy cztery strony świata, to co będzie piątą? Hajmat, strony rodzinne (…). Skupimy się w tym roku na hajmacie, ślaskiej małej ojczyźnie – bo tu żyjemy; wielu z nas jest „stond”.  Zrobimy tak również dlatego, żeby zachęcić do poszukiwań, do akceptacji – tłumaczą ideę tegorocznej edycji „Mody na polski” jej organizatorzy.

Akcja „Moda na polski” powstała z inicjatywy Krystyny Bochenek i ma na celu zwrócenie uwagi młodzieży, że często zapomina o pięknie i bogactwie języka ojczystego na rzecz języków obcych. Jak podkreślają organizatorzy, przedsięwzięciu za każdym razem towarzyszą refleksje podkreślające wielowymiarowość języka polskiego w jego różnorodnych odmianach, w jego postaci regionalnej i narodowej. W tym artystycznym wydarzeniu udział bierze młodzież szkół średnich z terenu miasta.