W Zabrzu otwarto kolejny Dzienny Dom Pobytu

17.03.2021

Przy ul. Bytomskiej 24 otwarto dzisiaj oficjalnie Dzienny Dom Pobytu w Zabrzu, w którym realizowane są aktualnie m.in. projekty – “Centrum Integracji Społecznej w Zabrzu” oraz “Razem na Bytomskiej”. Głównym celem pierwszego z nich jest zwiększenie poziomu integracji społeczno-zawodowej 145 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zindywidualizowane i kompleksowe wsparcie; natomiast celem drugiego jest podtrzymanie i wzmocnienie samodzielności 100 osób 60+, w tym osób z niepełnosprawnościami zarówno poprzez wsparcie, jakie daje Dzienny Dom Pobytu, jak i pomoc sąsiedzką oraz czynności wspomagające wzajemną wewnątrzpokoleniową pomoc w postaci wolontariatu.

– Warto przypomnieć, że pierwszy tego typu dom powstał w naszym mieście kilka lat temu na Zaborzu, a w międzyczasie działalność ukierunkowaną na osoby starsze rozpoczęły też dwa kluby seniora. To dowód na to, jak bardzo ważna jest dla nas ta grupa mieszkańców Zabrza, jej potrzeby, problemy i oczekiwania – stwierdziła podczas uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Cieszy mnie, że w Zabrzu powstało kolejne miejsce, gdzie seniorzy, osoby niepełnosprawne czy zagrożone wykluczeniem społecznym mogą liczyć na konkretne formy wsparcia.

Dzienny Dom Pobytu nie powstałby gdyby nie współpraca Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą “Razem”, Stowarzyszenia “Most” oraz Miasta Zabrze, które w 2019 r. przekazało na ten cel budynek przy ul. Bytomskiej 24 w Biskupicach. Umożliwiło to realizację działań aktywizujących społecznie i zawodowo  na rzecz mieszkańców  Zabrza.

Obecnie  w ramach projektów partnerskich realizowane są tu nst. przedsięwzięcia: „ Razem na Bytomskiej” – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego; realizowany jest w dwóch modułach – dzienne wsparcie osób starszych i niesamodzielnych oraz aktywizacja społeczna osób starszych. Dofinansowanie projektu z UE wyniosło: 1 143 449,17 zł, wkład własny Lidera Forum Razem i Partnera most – 144 166,00 zł, a uzupełnienie wkładu własnego przez Miasto Zabrze – 290 tys. zł; Centrum Integracji Społecznej – projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem działania CIS jest realizacja zatrudnienia socjalnego oraz reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dofinansowanie wyniosło w tym przypadku 2 086 382,33 zł; „Zabrzański Kompleksowy System Usług Społecznych dla Seniora” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego wartość to 1 820 198,23 zł, a wkład własny  wyniósł 130 tys. zł. Działania podejmowane w ramach projektu: usługi asystenckie i pielęgnacyjne dla 130 osób 60+ , pakiet integracyjno-ogólnousprawniający dla 30 osób 60+ w ramach klubu  Seniora; „Kierunek Praca” – projekt współfinansowany ze środków EFS. Wartość projektu – 1 927 089,96 zł , a wkład własny – 97 000 zł . Podejmowane działania to głównie integracja społeczno-zawodowa dla 100 osób z niepełnosprawnościami, w tym szkolenia i staże zawodowe.

W trakcie dzisiejszego spotkania podkreślono, że uroczyste otwarcie DDP oraz CIS to równocześnie podsumowanie rocznego etapu działań na rzecz społeczności lokalnej Zabrza w dziedzinie aktywizacji społeczno-zawodowej.

– Przed nami kolejne etapy przystosowania i remontu budynku, jednakże to miejsce już od ponad roku żyje społecznością, wsparciem, działaniami aktywizującymi. Współpraca to myśl przewodnia dalszego rozwoju tego miejsca na rzecz mieszkańców naszego miasta – stwierdziła podczas uroczystości Helena Budzanowska reprezentująca Forum Razem.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu Danuta Dymek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elżbieta Korecka, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM w Zabrzu Czesława Winecka, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela ks. Bolesław Waśkiewicz i in.