Zmarł biskup senior śp. Gerard Kusz

16.03.2021

Wczoraj, w wieku 82 lat, w 59. roku kapłaństwa i 36. roku biskupstwa zmarł biskup pomocniczy senior diecezji gliwickiej Gerard Kusz.

Gerard Kusz urodził się 23 października 1939 roku w Dziergowicach. Teologię studiował w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 roku w Opolu.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach i Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu. W latach 1973-1974 pełnił funkcję prefekta w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. Studia na KUL (specjalizacja katechetyczna) rozpoczął w 1974 roku. W 1976 roku uzyskał tytuł magistra teologii, a w 1978 roku obronił pracę doktorską.

W 1978 roku został wykładowcą katechetyki, pedagogiki i teologii pastoralnej w WSD Śląska Opolskiego w Nysie. W tym też czasie pełnił funkcje: członka Rady Naukowej Diecezjalnego Instytutu Pastoralnego w Opolu, diecezjalnego wizytatora nauki religii, cenzora książek religijnych, sekretarza Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów oraz prezesa wojewódzkiego oddziału TP KUL w Opolu. W latach 1983-1985 był wicerektorem WSD Śląska Opolskiego w Nysie.

27 czerwca 1985 roku mianowany został biskupem pomocniczym diecezji opolskiej. Konsekracja miała miejsce 15 sierpnia 1985 roku. W diecezji opolskiej powierzono jego pieczy m.in. sprawy katechetyczne, wizytatorów diecezjalnych, sprawy rekolekcyjno-formacyjne laikatu i kultury chrześcijańskiej. Sprawował szczególną opiekę nad raciborskim rejonem duszpasterskim.

Wraz z powstaniem diecezji gliwickiej 25 marca 1992 roku został jej pierwszym biskupem pomocniczym. Pełnił funkcję wikariusza generalnego i przewodniczącego Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej. Od 1985 roku należał do Komisji Katechetycznej Episkopatu Polski, będąc też jej wiceprzewodniczącym.

15 listopada 2014 roku, w związku z przekroczeniem wieku emerytalnego, papież przyjął jego rezygnację z urzędu biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej. Mimo emerytury dalej aktywnie udzielał się duszpastersko w diecezji, sprawując sakramenty oraz spotykając się z różnymi grupami, u których przez lata swojej posługi zaskarbił sobie życzliwość.

W ostatnich latach życia zaczął podupadać na zdrowiu i musiał ograniczyć swoją duszpasterską działalność. Zmarł 15 marca 2021 r. w godzinach popołudniowych po długiej i ciężkiej chorobie.

Jego dewizą biskupią były słowa: “Oboedientia et pax” (Posłuszeństwo i pokój).

Odezwę w związku ze śmiercią śp. bp. Gerarda Kusza wystosował biskup gliwicki Jan Kopiec.

Program uroczystości pogrzebowych

  • 19 marca o 19.00 odbędzie się eksporta i Msza św. w katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach.
  • 20 marca o 11.00 – Msza święta w katedrze Św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach pod przewodnictwem kardynała Kazimierza Nycza. W godzinach popołudniowych (podana zostanie później) odbędzie się Msza św.  w parafii św. Anny w Dziergowicach (rodzinna parafia biskupa Kusza), a następnie złożenie ciała na miejscowym cmentarzu. 
Źródło: Gość Niedzielny
Foto: Zdzisław Daniec