Projekt „Sukcesja w firmach rodzinnych — wsparcie przejścia między generacjami”.

16.03.2021

„Sukcesja w firmach rodzinnych — wsparcie przejścia między generacjami” to projekt adresowany do firm rodzinnych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które planują realizację działań sukcesyjnych. 

Celem projektu jest dotarcie do jak najszerszego grona przedsiębiorców i udzielenie im wsparcia doradczego w obszarach: prawo, finanse, organizacja i zarządzanie.

Materiały informacyjne nt. projektu „Sukcesja w firmach rodzinnych — wsparcie przejścia między generacjami” w załączeniu.

Więcej informacji na stronie:  http://sukcesja.novapraxis.pl/

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój oraz jest dofinansowany w 90 proc. ze środków unijnych.