Kolejna “Zielona Pracownia” w Zabrzu!

12.03.2021

W Szkole Podstawowej nr 37 w Zabrzu (ZSO nr 5) oddano dzisiaj do użytku kolejną “Zieloną Pracownię”. Sala powstała ze środków Miasta Zabrze oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Zielona Pracownia” w Szkole Podstawowej nr 37 nosi nazwę „Laboratorium Młodego Odkrywcy”. To ekopracownia dydaktyczno-wychowawcza przeznaczona do prowadzenia tu lekcji z przyrody, biologii, geografii oraz zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania przyrodnicze uczniów. Tematem przewodnim jest tu ekologia.

Uczestnicząca w spotkaniu prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik podkreśliła, że ta pracownia z pewnością będzie służyła uczniom w poznawaniu otaczającego świata.

W uroczystym oddaniu do użytku nowej pracowni uczestniczyli tez m.in.: przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar, dyrektor SP nr 37 w Zabrzu Agnieszka Gurnacz.

Łączny koszt realizacji projektu to 37 763,88 zł.