Trwają rozmowy nt. przyszłości terenów po kopalni “Makoszowy” oraz koksowni “Makoszowy”

05.03.2021

W zabrzańskim magistracie odbyło się dzisiaj spotkanie w sprawie zagospodarowania terenów byłej KWK “Makoszowy” oraz koksowni “Makoszowy”. Jak podkreślają władze miasta – współpraca pomiędzy stronami zawartego w tym temacie porozumienia pozwoli wypracować warunki do podjęcia działań w celu pozyskania środków, w tym zewnętrznych, dla sfinansowania działań rewitalizacyjnych w obrębie w/w terenów.

W rozmowach uczestniczyli m.in.: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, prezes SRK SA Janusz Gałkowski, prezes JSW KOKS SA Iwona Gajdzik-Szot, wiceprezes katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Jacek Bialik, dyrektor Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu Bartłomiej Szewczyk, prof. Marian Turek oraz prof. Krzysztof Wrana.

Omówiono szanse i możliwości, które powstają w nowych warunkach finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych m.in. ze środków unijnych.