Ogłoszono przetarg na przebudowę torowiska do Mikulczyc

05.03.2021

7 kwietnia minie termin na składanie ofert w przetargu, który ogłosiły Tramwaje Śląskie na przebudowę trasy tramwajowej do pętli Mikulczyce. Prace obejmą ok. 3,1 km toru pojedynczego i potrwają rok.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa torowiska tramwajowego w Zabrzu od pętli Mikulczyce do skrzyżowania ul. Mikulczyckiej z ul. Dygasińskiego. Odcinek obejmuje ok. 3 100 mtp. Zakres robót obejmuje prace związane z przebudową torowiska tramwajowego w kilometrażu 0+000 ÷ 0+154,5 oraz 0+591,8 ÷ 3+466,5. Fragment torowiska przy ul. Przystankowej w kilometrażu 0+154,5 ÷ 0+591,8 będzie realizowany w ramach odrębnego zadania – budowy centrum przesiadkowego.
Nowe torowisko zostanie zabudowane tłuczniem na podkładach strunobetonowych albo z prefabrykowanych płyt żelbetowych. Przebudowana zostanie sieć trakcyjna. Układ torów i przystanków pozostanie ten sam. Na pętli przewidziano dwa tory wjazdowe.

Termin składania ofert mija 7 kwietnia. O wyborze zdecydują cena (80 proc), gwarancja (10 proc) oraz doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (10 proc). Na realizację prac przeznaczono 12 miesięcy.

Poniżej pętla Mikulczyce po przebudowie. Materiały TŚ.