Nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy w OSP Makoszowy

01.03.2021

W ub. piątek jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Makoszowach wzbogaciła się o nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy. Samochód marki Kamaz zakupiony został przy zaangażowaniu finansowym Miasta Zabrze za 800 tys. zł., przy czym wkład własny miasta wyniósł 200 tys. zł.

Na działalność ochotniczych straży pożarnych Miasto Zabrze przeznacza co roku ponad ćwierć miliona złotych. W naszym mieście funkcjonują cztery jednostki OSP w: Grzybowicach, Kończycach, Mikulczycach oraz Makoszowach.

Zakupiony pojazd współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.