Znamy już laureatów Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze „Zabrzańska Atena”

25.02.2021

Dzisiaj, w sali historycznej zabrzańskiego Ratusza, odbyła się konferencja prasowa poświęcona przedstawieniu laureatów 8. edycji Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze ,,Zabrzańska Atena”. Po raz pierwszy w historii tego wyróżnienia ogłoszenie laureatów odbyło się w takiej formie, na co wpływ miała panująca pandemia koronawirusa.

W spotkaniu udział wzięli m.in. prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, zastępcy prezydenta Miasta Zabrze – Krzysztof Lewandowski, Katarzyna Dzióba oraz Borys Borówka, dyrektor Biura Prezydenta Miasta Zabrze Jan Pawluch, przewodnicząca Rady Miasta Zabrze Łucja Chrzęstek-Bar oraz naczelnicy zabrzańskiego magistratu.

Nagroda „Zabrzańska Atena” powstała z inicjatywy prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik. Przyznawana jest od ośmiu lat wybitnym osobowościom i instytucjom, w dziedzinie „Medycyna i Nauka” oraz „Gospodarka i Przedsiębiorczość”, których działalność zawodowa i społeczna wpływa na rozwój i potencjał Zabrza jak również stanowi promocję Miasta w Polsce, Europie i na Świecie. Zdobywcy „Zabrzańskiej Ateny” otrzymują to cenne wyróżnienie za wkład na rzecz tworzenia nowoczesnego Zabrza, opierając się na własnym doświadczeniu oraz kreatywności. Dotychczas statuetkę „Zabrzańskiej Ateny” otrzymało 29 laureatów.

W tym roku w dziedzinie '”Medycyna i Nauka” nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze ,,Zabrzańska Atena” otrzymali: prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego; prof. dr hab. Aleksandra Kuzior, kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej oraz dr Jan Sarna, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu.

Profesor Monika Adamczyk-Sowa jest Prezesem Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jako członek krajowych i międzynarodowych zespołów eksperckich z zakresu leczenia stwardnienia rozsianego, przyczynia się do rozwoju medycyny. Ekspert w spotkaniach
i konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia, w sprawie modyfikacji i tworzenia zapisów programu lekowego leczenia stwardnienia rozsianego. Nagroda stanowi też wyraz wdzięczności
za organizację przedsięwzięć naukowych w dziedzinie medycyny które stanowią promocję miasta jak np. cykl ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych „Zabrzańskie Dni Neurologiczne”.

Profesor Aleksandra Kuzior swoją działalnością naukową, dydaktyczną, a także zaangażowaniem w sferę doskonalenia zawodowego poprzez aktywność w Powiatowej Radzie Rynku Pracy w Zabrzu,  doskonale wpisuje się w strategię rozwoju tego miasta. Na uznanie zasługuje też współtworzenie przez Panią Profesor cyklicznej konferencji „Wolność od … Wolność do … Drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości”, podejmującej problematykę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz organizowanie  takich wydarzeń jak kongres „Zrównoważony rozwój – perspektywy na przyszłość”.  Nagroda stanowi ponadto uhonorowanie inicjatyw realizowanych przez Szanowną Panią Prof. Aleksandrę Kuzior jako Prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.

Dr Jan Sarna od lat przyczynia się do ratowania ludzkiego zdrowia i życia. Jako organizator i współtwórca ośrodka naukowo-badawczo-wdrożeniowego pod nazwą Instytut Protez Serca Pan Dyrektor przyczynił się do stworzenia polskich sztucznych komór wspomagania serca, oryginalnych biologicznych zastawek serca oraz skonstruowania pierwszego w Europie prototypu robota kardiochirurgicznego. Nagroda stanowi uhonorowanie tej pełnej poświęcenia pracy i zaangażowania w rozwój medycyny.

W dziedzinie „Gospodarka i Przedsiębiorczość” nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze ,,Zabrzańska Atena” otrzymali: Jan Chojnacki, prezes Zarządu Siltech Sp. z o.o. oraz Ryszard Genge, starszy Cechu Rzemieślników Małej i  Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu, właściciel firmy „MOTO-TEST”.

Zakład  Górniczy SILTECH Sp. z o.o. to pierwsza w Polsce prywatna kopalnia węgla kamiennego, która  mimo dekoniunktury w branży wydobywczej realizuje swoje plany biznesowe dzięki stałej optymalizacji formuły funkcjonowania oraz racjonalizacji kosztów. Efektywne zarządzanie takim podmiotem wymaga kierowania się wiedzą, doświadczeniem i profesjonalizmem. Kierunki rozwoju miasta Zabrze wyznacza nauka, medycyna, kultura, turystyka i innowacyjna gospodarka. W strategię tę doskonale wpisuje się działalność Zakładu Górniczego SILTECH Sp. z o.o., którego Prezesem jest Pan Jan Chojnacki. Prezes Jan Chojnacki znany jest również ze swojej aktywności w życiu publicznym m.in. jako poseł na Sejm II, III i IV kadencji. Nagroda stanowi również podziękowanie za udział w przedsięwzięciach ze sfery społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ryszard Genge od 1991 roku prowadzi firmę, która konsekwentnie ugruntowuje swoją pozycję rynkową, a zarazem przyczynia się do rozwoju kształcenia zawodowego. Dzięki temu kwalifikacje zdobyło już ponad 100 czeladników, wielu mistrzów oraz praktykantów. Nagroda stanowi ponadto wyraz uznania dla aktywizacji środowiska gospodarczego, do czego Pan Ryszard Genge przyczynia się od 30 lat jako członek Cechu, a od 8 lat jako starszy Cechu Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w  Zabrzu, a także członek zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach.

Autorem i wykonawcą każdej statuetki „zabrzańska Atena” jest urodzony w Zabrzu światowej sławy rzeźbiarz i medalier prof. Krzysztof Nitsch, który otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Profesor Nitsch brał udział w konkursach krajowych i międzynarodowych, w których zdobył ok. 80 nagród.

Prace profesora Krzysztofa Nitscha znajdują się w zbiorach wielu muzeów w kraju i zagranicą.

Doroczna uroczysta gala wręczenia statuetek zostanie zorganizowana w terminie późniejszym, ze względu na istniejące utrudnienia związane z COVID 19.